Söndrade vi falla, om GothCon 2015

Varje år till GothCon brukar jag skriva ihop ett femtimmarsäventyr till Den yttersta domen. Efter sex år har jag lärt mig att skriva riktigt bra äventyr och spelet har fått en skara trogna lärljungar. I år hette årets äventyr ”Söndrade vi falla” och gestaltade det nedkämpade Roma-kalifatets yttersta dagar.

Det finns ingen Gud utom Gud, Muhammed är hans sändebud och Balian är Guds vän.

Bakgrunden är att den karismatiske Abubakar al-Roma utropade sig till kalif och förklarade Väktarrådet och alla deras följare takfir, apostater. Under hans ledning byggdes ett konkurrerande kalifat, baserat på radikalkonservativ salafism och ett omfamnande av Balians ord. Dit lockades frivilliga från hela solsystemet. Somliga drogs av en önskan att äntligen få sprida det sanna ordet över solsystemet. Somliga av önskan att män ska vara män och kvinnor kvinnor. Andra försvarade  Roma-kalifatets rätt till självbestämmande och andra drogs av att den heliga kapaken tilläts flöda. Många lockades av kalif Abubakar själv.

Emellertid kunde inte Roma-kalifatet fortleva för evigt. Väktarrådets motanfall blev hårt och trots Roma-kalifatets handel med Mars kunde de inte stå emot anfallen. Efter ett års krig, blott arton månader efter kalifatets utropande, återstår nu endast den lilla staden L’Aquila och dess femtontusen invånare. Väktarrådets tjänare har givit en vapenvila i ytterligare en vecka och lovat amnesti åt alla som avsvär sig sin falska tro.

– Har du ens läst Balian?!
Imam Jorge, riktat åt general Rashiid.

Kalif Abubakar har dött men det som kvarstår av den inre cirkeln har hemlighållit detta. De ser framför sig hur kalifatet, de rättroendes umma, riskerar splittring och tvingas ta ställning till Roma-kalifatets framtid. Somliga kämpar för att de ska kapitulera medan andra hävdar att man måste dö enade, för att som martyrer äntra paradiset. Under spelets gång ser vi om rollpersonerna lyckas övervinna sina inre svagheter och hålla Kalifatet enat.

I de två omgångar av äventyret jag spelade på GothCon fick jag se olika utvecklingar och tolkningar av rollpersonerna, vilket är nöjet med dessa äventyr. Däremot föll Kalifatet, mer eller mindre splittrat. I bägge omgångar har det generösa omfamnandet av kopparmöglet kapak legat ledarna emot: i den första omgången när umman i en masspsykos splittrades och i den andra när flera rollpersoner lystrat till Romzonens kall och kastat bort sina liv hellre än kämpa.

Även detta äventyr var bra. Det finns vissa problem som jag ska åtgärda, men i stort är det klart. Därtill ska jag komma ihåg att skriva ihop spelledarinstruktioner medan jag har det färskt i minnet. GothCon 2015 var ett bra konvent för Den yttersta domen, av flera anledningar. I år var det flera personer som vill spela men inte fick tid; till nästa år kanske jag inte tar med mig något annat spel och organiserar upp intresset i Indierummet tydligare.

Lästips

Det föregående inlägget gav mig idén till detta äventyr. Givetvis finns det nutida förlagor som ligger som inspiration till Roma-kalifatet. Det finns mycket att läsa, nedan följer några tips:

– Kärnan i militant jihadism är en strävan efter homogentitet. Det finns likheter mellan dessa reaktionära rörelser och de reaktionära rörelserna som är på frammarsch i Europa. Man går mycket hårt åt det som anses avvikande. För att skapa homogenitet krävs auktorietet och hård kontroll. Man vill skapa en likhet i tanke, i tal och i kläder och därför är man väldigt intolerant mot det som inte passar in i detta. För rörelser som IS har religionen en legitimerande effekt. Eftersom de rör sig i en muslimsk kontext är de så illa tvungna att hämta legitimetet ur religionen. Man använder sig av religion för att det är det bästa sättet att rekrytera folk, även från europeiska förorter.

Detta berättar Mohammed Fazlhashemi, i artikeln ”Fyra år efter arabiska våren” från senaste numret av Brand, som har temat ”Arabisk höst, kurdisk vår” och riktar in sig på islamismen som politisk rörelse. Även citatlistan ”I som i islamism” rekommenderas.

Joakim Medin skriver i Arbetaren om de många revolutionerna i Rojava, syriska Kurdistan. Reportaget försenades tyvärr en månad då han blev hållen av den syriska polisen.

Annonser